1. Kademe Yardımcı Tenis Antrenörlüğü Kursu 4-16 Kasım 2019 Tarihinde Mardin’de Düzenlenecektir.

4-16 Kasım 2019 tarihleri arasında Mardin ilinde düzenlenecek 1. Kademe Yardımcı Tenis Antrenörlüğü kursu için gerekli evraklar ve kurs detayları;

Kursun yeri : MARDİN
Başvuru Tarihleri : 01-31 EKİM 2019
Kurs Eğitim Tarihleri : 04-09 KASIM 2019 (Teknik-Taktik Dersleri, Mardin Artuklu Üniversitesi Kortlarında uygulanacak dersler)
11-16 KASIM 2019 (Temel Eğitim Dersleri Mardin Artuklu Üniversitesi’nde uygulanacak dersler)

1. ANTRENÖR EĞİTİM KURSUNA KATILACAKLARDA ARANILACAK ŞARTLAR
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, (Bütün kademeler için geçerli olup, Milli sporcularda tahsil şartı aranmaz.)
b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel
engelli olmamak,
c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç
olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya
cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için
satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma,
suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak;
d) En az 18 yaşını doldurmuş olmak,
e) 07/01/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza
Yönetmeliği ile federasyon disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan daha fazla veya bu süre
içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

2. KURS KONTENJANININ BELİRLENMESİ VE KONTENJAN AŞIMINDA KURSA KATILACAK ADAYLARIN
ÖNCELİKLERİ ( BAKINIZ BAŞVURU FORMU ) EK 1.
a) Kursa katılım, yukarıda 1. Madde de belirtilen şartlara sahip tüm adaylar kursa katılabilirler.
b) Kurs kontenjanı e-devlet üzerinden başvuru yapan kursiyerlerle sınırlıdır. Sistem üzerinde belirlenen kota aşılamamaktadır.
c) Kursa başvuru sayısının yeterli olmaması durumunda kurs ileri bir tarihe ertelenebilir veya iptal edilebilir.

3. KURS ÖN KAYIT BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER VE KURSA BAŞVURU ŞEKLİ
Adaylar E-Devlet üzerinden ilanda verilen “E-Devlet Başvuru Rehberi” nde belirtilen adımları takip ederek başvuruda bulunabilirler.
Ayrıca ilanda verilen “Kurs Başvuru Formu” doldurularak, kurs kayıt günü, ıslak imzalı bir şekilde istenen diğer evraklarla birlikte “Kurs
Yöneticisine” teslim edilecektir.
Eksik belge getiren adayların başvuruları dikkate alınmayacak ve başvuruları geçersiz sayılacaktır.

4. KURSA KATILACAK ADAYLARDAN İSTENEN EVRAKLAR: ( EVRAKLAR ŞEFFAF DOSYA HALİNDE TESLİM
EDİLECEKTİR. )
a) 4 adet vesikalık fotoğraf
b) Sağlık Raporu (Hükümet Tabipliğinden veya Sağlık Ocaklarından – Aslı)
c) Savcılık iyi hal kâğıdı (E-Devlet çıktısı kabul olunur.) – Eğer Adli Sicil Kaydı var ise; Gerekçeli Kararı
ile Birlikte.
d) Diploma Sureti (E-Devlet çıktısı kabul olunur.)
e) Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden 6 aydan fazla ceza almadığına dair yazı ( Aslı )
f) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ( Fotoğraflı )
g) Milli Sporcu olanlar Millilik Belgesi getireceklerdir ( varsa )
h) Tenis Antrenör Talimatının 22. Maddesinde ( Derslerden Muafiyet ) yer alan şartları taşıyan kursiyerler,
durumlarını resmi olarak belgelendirmek zorundadır.
i) Kursa katılım ücretini, E-devlet üzerinden alınan referans numarası ile 3610 Kurum Kodunu belirterek GARANTİ BANKASI’ ndan işlem yapabilirsiniz. Kurs başvuru tarihleri içerisinde para
yatırmazsanız, işleminiz geçersiz olacak ve kursa kabul edilmeyeceksiniz. Banka işlemleri ile ilgili gerekli detaylı bilgileri, kurs duyurusu içerisinde bulunan “Spor Federasyonları Tahsilatları” linkine  tıklayarak edinebilirsiniz. (Kurs ücreti 650 TL’ dir.)

BAŞVURU FORMU

TTF KURSLARI E-DEVLET BAŞVURUSU

TAHSİLAT SİSTEMİ

Kursa katılmak isteyenler için son başvuru tarihi 31 Ekim 2019’dur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir